medya


…oyunun ağlak bir arabeske dönüşmeden kadınlığın kederini, kahkaha gürültüsüne boğmadan kadınlığın sarkazmını, gündelik olanın yutuculuğuna teslim olmadan kadınlığın tefekkürünü sergilemesi… https://ilerihaber.org/icerik/erotik-politik-ve-sarkastik-bir-oyun-kamamber-53408.html